سه ترانه ى کوتاه

Taraneh1:

کنار دردام,زیر بارون نشستم

دوباره از هرکى که میخنده خستم

میرم جایى که کسى پیشم نباشه

جایى که غربته قلبارو میشناسه

آخرین مقصد,که سردو بى احساسه

همون جایى که میشه غصه خورد از درد

یه قبر سرد,که میشه توش زندگى کرد…

(على گودرزى)

……………………………………………………….

Taraneh2:

باز یه دیوونه,کنج این خونه

که با اشکاش همیشه بیداره

باز یه دیوونه,زیر بارونه

با تنهاییاش داره می باره

باز چه دلگیره,داره میمیره

کسى حالشو که نمیدونه

باز یه دیوونه,اینو میدونه

دیگه هیشکى براش نمیمونه

(على گودرزى)

………………………………………………………

Taraneh3:

یه تنهاى تنها

این گوشه ى دنیا

میدونه میمیره

یه تنهاى تنها

این گوشه ى دنیا

میدونه میمیره

از خوشى دلگیره

باخودش میمونه

غربتو میدونه

دلخوشیش سیگاره

که باهاش بیداره

به روى هر خنده

چشماشو مى بنده

باگریه مى خوابه

همیشه بى تابه…

(على گودرزى)

https://www.academytaraneh.com/96048کپی شد!
741