ولگردی

تنهایی کنارِ پارک می شینم
فکرِ اینم که کجا می خندی
توو نبود من با کی آرومی
که چشاتو روی من می بندی

تنهایی کنارِ پارک می شینم
تو داری دستِ کیو می گیری
آره این لحظه حقیقت داره
تو داری برای اون می میری

با دلم هرجوری خواستی ساختی
آخرش دلم رو دور انداختی
یه روزی میاد که تو می فهمی
تووی این رابطه راحت باختی

تنهایی کنارِ پارک می شینم
ولی تو کنارِ اون آرومی
آره این لحظه حقیقت داره
که چشای من شده بارونی

“تنهایی ، کنارِ پارک ، ولگردی
زندگی ، بدونِ تو ، ولگردی
همه ی خاطره هام یادم هس
که چقد توو رابطه نامردی”

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

625
۸
۲