خیال کردی…

دلم میخواست گم میشد
جهانم توی اغوشت
الان زوده واسه رفتن
نگو یادم فراموشت

خیال کردی که دل کندن
واست میتونه آسون شه؟
زمانی که جلو چشمات
یکی بشکنه، داغون شه؟

خیال کردی که یعداز تو
هنوزم زنده میمونم؟
نفهمیدی چقد سخته؟
نفهمیدی نمیتونم…..

داری لج میکنی بامن
با اون که عاشقت بوده
میگم زوده واسه رفتن
بفهم اینو….الان زوده…..

از این نویسنده بیشتر بخوانید: