بمون کنارم

عزیزم تو بیا بمون کنارم
نگو نمیشه و راهی ندارم

من اینجا شبارو تا صب (صبح) بیدارم
تو رفتی و ازت خبر ندارم

تو این سکوت و دلتنگیم کجایی؟
میخوام این عشقمو با تو بسازم

از این روزای تکراری بیزارم
چیکارکنم با این بغضی ک دارم

دیگه نفس ندارم ک بخونم
شدم تنها با این دله سادم

زندگیم شده تلخ و بی حس و سرد
شاید کم کم بری تو هم, از یادم

نبودت خیلی میده این دلو زجر
ولی به همه میگم که خوشحالم

خیلی سخته یه روز تو رو نبینم
نه من نمیتونم بمون عزیزم

یا که میام و میرسم به چشمات
یا که تورو تو دنیای دیگه عشقم میبینم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: