دنیای خوب

منم چش به راهه روزای خوشم
منم مثه تو بغضمو میکشم
شبا با یه دنیا پر از آروزو
رو دیوار اتاق یه خط میکشم
یه دنیا میخوام من شبیهه خودم
شبیه روزایی که عاقل شدم
یه دنیا که توش جنگ و خونریزی نیست
واسه زنده موندن هوا ابری نیست
یه دنیا بدون تنفر میخوام
واسه ساختنش من تلنگر میخوام
یه دنیا به جای همینی که هست
یه دنیا بدونِ…مردای پست
منم چش به راهه روزای خوشم
منم مثه تو بغضمو میکشم
شبا با یه دنیا پر از آروزو
رو دیوار اتاق یه خط میکشم
آهای مادرا خواهرای وطن
آهای نبض این سرزمین کهن
آهای میوه ی بالغ زندگی
بگو ریشتو دیدی به تازگی؟
دیدی مردا رو که زمین گیر شدن
واسه مال دنیا چقد پیر شدم
دیدی که چقد حرصو بد میخورن
واسه زنده موندن عدد میخورن
بیا مادرم من رو از نو بساز
منو خالی کن از طمع،حرص و آز
تو خواهر جلو همسرت رو بگیر
نذار که تلف شه بشه دیگه دیر
منم حامیِ این روزای خوشم
منم مثه تو حرصمو میکشم
شبا با یه دنیا پر از آرزو
میبندم چشامو نفس میکشم…

از این نویسنده بیشتر بخوانید: