منو با اسم کوچیکم صدا کن

منو با اسم کوچیکم صدا کن

میخوام باور کنم مال تو هستم

بزار چشمامو تو چشمات ببینم

بزار دستات بشینه توی دستم

منو با اسم کوچیکم صدا کن

میخوام نزدیک احساس تو باشم

بزار تو عطر من خوابت بگیره

میخوام تنها گل یاس تو باشم

کنار تو چقدر دنیا قشنگه

کنارت میشه عاشق تر شد انگار

یه حسی مثل پرواز کنارت

منو از روی زمین بردار ، بردار

اگه آغوشتو محکم گرفتم

دارم از بیخودی ها دور میشم

نفس هاتو تو اغوشم رها کن

من از بوییدنت مغرور میشم

منو از پشت دیوارا صدا کن

بزار هرزچی که دیواره بریزه

کنارت قد کشیدن ساده میشه

کنارت حتی مردنم هم ، عزیزه

اگه میلرزه دستت توی دستم

من این شرم و حیاتو دوس دارم

تو حتی پشت دیوارم که باشی

صدای خنده هاتو دوست دارم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: