چلچراغ

نه نشون نه ردّ پایی/نگذاشتی تو به جایی

شدی انگارآب و رفتی/تو زمین بگو :کجایی

بی تو پایمال گشتم/پر و بسته بال گشتم

خیلی حرفاس توی قلبم/که نگفته لال گشتم

یکی تک نهال زردم/کوله بار رنج ودردم

چو دوباره پر گرفتی /همه طعنه می زنندم

شده ام مثل قناری/تک و تنها و حصاری

یا که مثل یک درختی/که نداره برگ و باری

بیا چلچراغ من باش/یاسمین باغ من باش

جای مرهم روی زخمام/نه که درد و داغ من باش

به شکنج گیسوانت/به هلال ابروانت

خوابو از چشام گرفته/شکرستان لبانت

از این نویسنده بیشتر بخوانید: