می نویسم…

می نویسم از خودم

ازاین نگاه مبهمم

می نویسم ازتوو

ازاین دل پرازغمم

 

می نویسم ازیه عاشق

با یه قلب بی پناه

می نویسم ازنگاهی

که هنوزمونده به راه

 

می نویسم از قفس ،

پرنده های بی هوا

می نویسم ازجوابی

که گرفتم ازشما

 

می نویسم ازهمه ،

خاطره هامو لحظه هام

می نویسم ازجداییمو

همه فاصله هام

 

می نویسم که باهم

دوباره آشنا میشیم

مینویسم من و تو

یه روزدوباره ما میشیم

https://www.academytaraneh.com/9083کپی شد!
556
۴