نگاه آسمونی

با آرزوی بهبود کامل تمامی بیماران
بویژه کودکان سرطانی
امسال عید رو سعی کنیم به دیدن
این نازنینان پاک و آسمونی هم بریم
___________________
یه نگاه آسمونی
توو اتاقکی نشسته
یه قفس به شکل تختی
که پر و بالش و بسته
یه سکوت پر حکایت
که گلوگیر و غمگین
یه گل لطیف و خندون
با یه درد تلخ و سنگین
شده همبازیه اشکاش
توو همین اتاق خاموش
تا بتونه گاهی وقتا
بکنه درد و فراموش
کوچولو خیلی گرفته س
سرطان روحش و خورده
داروهای شیمی اینبار
موهای نازش و برده
جای قهقهه توو کوچه
با سرم خونه نشینه
چشاش و میبنده وقتی
موهای بافته میبینه
تن اون یه کوه درد
نای پرواز و نداره
به سکوت تن میده وقتی
نفساش و کم میاره
تنها آرزوش همینه
سوزن و ازش بگیرن
خداجون کاری کنه که
همه دردا زود بمیرن
یه نگاه آسمونی
توو اتاق منتظر ماس
به اونم سر بزنیم تا
نگه با خودش چه تنهاس

_____________________
پیشاپیش سال نو بر همگان خجسته باد
با آرزوی رسیدن به آرزو هاتون

از این نویسنده بیشتر بخوانید: