مغرور…

چقد مغرور بودی که؟
به دنیا پشت می کردی
یه زن انقدر بی احساس!؟
تو از جنس منی… مردی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8999کپی شد!
825
۹