دارم میرم

دارم میرم ولی بدون، بدون تو نمیمونم
تو حسرت نداشتنت، همش یجوری داغونم
دارم میرم ولی همش، کنار یادت میمونم
بذار همه هرچی بگن، تهش میگن من دیوونم
میون این آدمکا فقط منم که دیوونم
برام تو بهترین کسی خودم اینو خوب میدونم
دارم میرم ولی همش بغضمو خب می پوشونم
دوای دردمی ولی اینجوریا نمیتونم
تموم خاطراتمون میفته هر شب به جونم
یه بختکه بزرگیه، بدون تو نمیتونم
کاشکی میشد تو باشی و منم کنارت بمونم
اما نشد بی معرفت، گذاشتی تنها بمونم
۸-۹-۹۳. ۰۰:۰۰

منبع: www.chelchela.blog.ir

https://www.academytaraneh.com/89087کپی شد!
722
۲