پارادوکس

 • یه      رفیق        دارم     قدیمی                دکتر        اعصابو         مغزه
 • خیلی خوش تیپ خیلی خوش face              اما         انگشتاش    می لرزه
 • اون   میگه    ببین    تقی     جون               میگم   هیس      کامرانِ   اسمم
 • میگه    oh shit sorry)) کامی            حافظه            نمونده       واسم
 •   دردامو     تک   تک   می پرسه              با          سوالات     ضروری
 •  می نویسه      توی          نسخه              قرص      خواب   آور    فوری
 • دُکی جون یه خورده بیشتر بنویس حالم خرابه
 • نورتریپتیلین که باشه   واسه  بی تابیم جوابه
 •  من    دیوونم        بی اراده           مهربون    و   بی  اِفاده
 • عکس گوشیم  پورشۀ زرد            ولی      راه   میرم  پیاده
 • کارت باشگاه هس تو جیبم            عاشق      قلیون     سیبم
 • تنها    نیستم    توی   خونه           پیشمه      سگ     نجیبم
 •  تنگ    شده    دلم   برای             نیمکت   چوبی  وباریک
 •     هنوزم     مثله      قدیما          من یه بچم خیلی  کوچیک
 • حس  نوستالژیک ۲ آمپر            جون می گیره  از  غریزه
 • تموم       آرزوی         من         یه        آتاریه       تمیزه
 • همه چی  یه جورِ  دیگس          عصرونه یه لقمه   پیتزاس
 • گنجشکا    خارجِ  شهرن           طرح زامبی رو تیشرتاس
 • هر  چی   باشه رسم دنیا           من   که معتقد    می مونم
 • واسه دک کردن  مورچه            دستمو          نمی تِکونم
 • من  دیوونم        بی اراده          مهربون    و      بی  اِفاده
 • عکس گوشیم  پورشه زرد         ولی      راه   میرم   پیاده
 • کارت باشگاه هس تو جیبم       عاشق         قلیون ِ     سیبم
 • تنها    نیستم    توی  خونه        پیشمه      سگ       نجیبم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8828کپی شد!
836
۱۱