فقط

من فقط تو رو میخواستم / تو فقط دوسم نداشتی
من فقط پای تو موندم / تو فقط تنهام گذاشتی
تو فقط یادت نمیاد / یه روزی عشق تو بودم
من فقط یادم می مونه / که همش فکر تو بودم
ما فقط خوشبخت بودیم / یه نفر نخواس ببینه
فقط آرزوش همین بود / جای من پیشت بشینه
تو یه اشتباهی کردی / که فقط منو سوزوندی
اون فقط یه آرزو داشت / تو به آرزوش رسوندیش

از این نویسنده بیشتر بخوانید: