همین…

همین که هستی کنارم همین که بی تو بی قرارم
همین که جز تو کسی ندارم طرز نگاهتو من دوست دارم
همین که عاشقم میمونی همین که قدرمو میدونی
همین که بی من تو خزونی همیشه میخوام پیشم بمونی
همین که هستی همیشه همراه همین که باتو نمیرم بیراه
همین که با تو هستم خاطر خواه باتو که باشم نمیرم تو چاه
همین که دلرو نگه میداری همین که داری با من قراری
همین که عشقو تو دل میکاری روی کمیهام چشم هم میزاری
همین که دل به من دادی همین که از من میکنی یادی
همین که منو میبینی شادی برای من تو نسیمو بادی
همین که با تو عاشق شدم من همین که با تو سالمه این تن
همین که از تو خوب هی میگن خوبه واسه من به تو رسیدن
همین که از تو همش میخونم همین که تو وسلی به جونم
همین که من قدرتو میدونم عاشق من باش به پات میمونم
همین که با احساسم گرمی همین که باتو هستم به نرمی
همین که با تو ندارم شرمی از تو برام موند یه بند چرمی
همین که ما نباشیم باهم برات میمیرم همونجا دردم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: