بغض خاموش

هنوزم ساکتی وقتی که عکسامُ بغـل کردی.؟
مث لالایی بود حرفات کدوم ماهُ عســل کردی؟
هنوزم فصل پاییزو غزل بارون مـــــــــن میشی.؟
هنوزم واژه هات خیسن میون بغـض خاموشی.؟
کنار بی کسی امشب خیالت غرق من میشه.؟
بازم دلتنگی از موندن،دلــت عاشق تر از پیشه.؟
صدام توو گوشته بازم داری رویامو می ســـــازی
میدونم زیر لب می گی یه عمره داری می بازی
گذشته روز و ماهی که یه روزی عاشقم کردی
میدونم کنـــج تنـــهایی پر از آشـــــوبی و دردی
میدونم وقتی تنهایی چقدر دستامو کــــم داری
بازم عکسامو میبینی پـــــُر از تشویش و انکاری

از این نویسنده بیشتر بخوانید: