حرف تکراری

همون حرفهای تکراری شده اواز هر روزم
تو که گفتی بری هیچوقت نمیشه عشق فراموشم
همون حرفها یه وقتایی به قلبم میزنه اتیش
از اون حرفهای خوبی که تو میگفتی توواغوشم

دلم میخواد که حرفهاتو همون حرفهای بی پرده
تو اغوشم بگی با من روزایی که هوا سرده
دلم می خواد بگی با من هنوزم توو دلم هستی
جدا شد موجت از دریام ولی تو ساحلم هستی

چقدردیره که فهیدم همه حرفات سراب بوده
دل ساده برا حرفات یه عمری توی خواب بوده
نمیدونی که خواب من به امید همون حرفها
شده خواب زمستونی میون سردیه برفها

دلم میخواد که حرفهاتو همون حرفهای بی پرده
تو اغوشم بگی با من روزایی که هوا سرده
دلم می خواد بگی با من هنوزم توو دلم هستی
جدا شد موجت از دریام ولی تو ساحلم هستی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: