تنهاتر از ما …

تنهاتر از من تنهاتر از تو / هیچکس ندیده غیر از من و تو
تقصیر ما نیست این سرنوشته / باید که رد داد این زندگی رو
ما زیر بارون به هم رسیدیم / ما زیر بارون از هم بریدیم
کابوس و رویا به هم گره خورد / ما این گره رو با هم کشیدیم
به هر کی گفتیم باور نمیکرد / تموم نمی شد این روزای سرد
به هر کی گفتیم خندید و رد شد / کسی نمی ذاشت تسکین رو این درد
تنها تر از من تنها تر از تو …

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/87023کپی شد!
854
۴