وقتی نیستی

وقتی نیستی ، سخته برام این دوری
رفتی بگو ببینم ، چه زجری داره دوری
عطرت هنوز ، پیچیده تو اتاقم
بدون تو ، تو دنیای خیالم
***
بس که نشستم توی اتاق خالی
سخته غم جدایی ، مُردم عزیز من کجایی
باور نداری عشقم ، ببین چقدر شکستم
من که زندگیمو ، پای دلت گذاشتم
***
چه جوری تو شکستی ، رو قلبم هی سنگ زدی
قلبم شکست واسه همیشه ، چرا زدی شکستی
***
وقتی نیستی ، از دوریت میمیرم
تمام این نفسهام ، بسته به تو وجودم
درسته دستای تو ، تو دست اون غریبه ست
باشه خدانگهدار ، لاقل بگو یه رویاست
***
وقتی نیستی ، سخته برام زندگی
طاقت نداره دلم ، خودت اینو میدونی
خسته شدم ، از بس دروغ می گویی
دارم می بینم تو رو ، چه زجری تو می کشی
***
باور نداری عشقم ، ببین چقد شکستم
من که زندگیمو ، پای دلت گذاشتم
چه جوری تو شکستی ، رو قلبم هی سنگ زدی
قلبم شکست واسه همیشه ، چرا زدی شکستی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: