قهوه آخر

دارم صداتو میشنوم
صدای خنده های تو

وقتی میام ببینمت
ساکت میشن لبای تو

با من نبودی عزیزم
پُشتِ گوشی یکی دیگست

اون که همش داد میزنه
عاشقِ تو بوده و هست

پس چرا با منی گُلم
حلقه ی من توو دستته

حلقه ی شانس نیست عزیزم
عشقِ منه که سَهمته

اما تو من رو نمیخوای
داری بهم میدی جواب:

عشقِ قدیمی نمیخوام
بازم دارم یه انتخاب…

لباس عروسُ یادته
اون روزی که با هم بودیم

میگفتی اگه من برم
میمیری تو ازین دوریم

حالا دیگه دورم عزیز
اما دلم پیشِ توئه

من که میخوام با هم باشیم
تو قلبِ من جایِ توئه

هنوز قهوه میدی به من
ازونا که من دوست دارم

میگفتی قهوه های تو
غمی واسم نمیزارن

ولی میدونم که گُلم
نداری دیگه انتخاب

نگرانِ چیزی نباش
توو قهوتم سَم داد جواب

از این نویسنده بیشتر بخوانید: