جلودار

جلودار

از چفیه ات عطر یاست می رسه
بوی باروت از لباست می رسه
شب شکن بودی طلوعت ناب بود
از یه تاریخ انعکاست می رسه

رو سرت سربند یا زهرا زدی
تا خدا صوتِ سلامت می رسه
پشت بی سیم وضعیت تشریح شد
بعد " اشهد " ها پیامت می رسه

***

هشت سالی که دفاع می کردیم
چه جوونای رشیدی دادیم
من شناسنامه مُ از تو دارم
از روزایی که شهید می دادیم

تو که امتحانتُ پس دادی
تو که خاطره ت بهم نزدیکه
مطمئنم که بزرگه قلبت
آسمونم واسه تو کوچیکه

***

تا کجای جبهه ها سنگر زدی
تا کجا رفتی جلو داری کنی
هشت سالی که خودش تاریخ بود
زخم خوردی تا پرستاری کنی

مام میهن به تو و هم سنگرات
خوبه احساس غروووور می کنه
خاک دشمن رو به توبره می کِشی
غیرتِ تو دشمنُ دوووور می کنه

***

هشت سالی که دفاع می کردیم
چه جوونای رشیدی دادیم
من شناسنامه مُ از تو دارم
از روزایی که شهید می دادیم

***

https://www.academytaraneh.com/86557کپی شد!
1034
۲۱