سـایـه

سردت شده گلم،نیاز به ژاکت نیست
ابری شده هوا، شب دیگه ساکت نیست
آغوش ِ من برات،کم نباشه یه وقت
گرمت نشد بگو، سردت نشه یه وقت
با هم قدم زدیم،زیر ِ بارون ِ خیس
شب هام بدون ِ تو ،دیگه رویایی نیس
پاییزو دوس دارم،شبهاش باصفاست
فصل ِ دونفره، فصل ِعاشقاست
تو در کنار ِمن ، من در کنار ِ تو
ما چی کم داریم، جز جمله های نو
آوازه خون میشم،توو این فصل ِ زرد
زمزمه میکنم ، با سایه ی یه مرد
شب سَر میشه باز، با این هوای سرد
سایه م گرمش شده، سردش شده یه مرد

از این نویسنده بیشتر بخوانید: