هوس

هوس

توی چشام چی خوندی
یهویی دلسپردی
نگفتی این غریبه
نگاش شاید فریبه
نترسیدی جدا شم
از عشق تو رها شم
نشستی توی قلبم
اروم ارومو نم نم
بارونه احساس تو
خنده های ناب تو
اسیر کردن دلم رو
جادو کردن چشامو
یخ قلبمو شکستی
توی نگام نشستی
حالا شدی همه کسم
شب و روزا دلواپسم
عاشق شدم من بد جوری
دل تو دلم نیست انگاری
رفتی یهویی بی خبر
نگا نکردی به پشت سر
حالا که دیدی عاشقم
از همه دنیا فارغم
پیغوم دادی هوس بود
عشق این مدت بس بود

از این نویسنده بیشتر بخوانید: