شاید یه وقتایی…

دنیـــای مــــا درگیر تردیـــده
گاهی نمیشه مثل رویا ساخت
شایــد یــــه وقتایی نباید بـــرد
شاید یه جاهایی رو باید باخت

رفتن یه وقتایی رسیدن نیست
بــاید تــموم راهـو بـــــرگردیم
دنیای مــــــا از هم سوا میشه
مــــا راه رویـامونو رد کردیم

حالا که دنیا دس ب دس داده
تا سهم ما از عشق کمـتر شه
ما با ید از دنیای هم کم شیـم
شاید که باهم وضع بـدتر شـه

اگه تصمیم ما اینه که از احساس هم دور شیم/نباید راهو برگریدم بیا تا میشه مغرور شیم
بیــا هر جور میتونیم بـــه این تقدیر راضی شیم/کنار هـــم نباشیم و دوتـا خط موازی شیم

از روی عادت عـاشقم مـوندی
حس کـردم اینجوری نــمیتونی
خواستی که خوشبختت کنم اما
مـعنــی خــــوشبختو نــمیدونی

حــرفـاتــو از چشمـات میفهمم
بـیـتابیـاتــو خـــــوب میدونــــم
بــا اینکه دوست دارم امــا من
پـــای هـمـه قــــولام مـیمونــم

وقتی کــه میدونـــــم بدون من
آرومی وخوشحال وخوشبختی
میرم که از دنیای تــو دور شم
دل میکنم ردشی به هـر سختی

اگه تصمیم ما اینه که از احساس هم دور شیم/نباید راهو برگریدم بیا تا میشه مغرور شیم
بیــا هر جور میتونیم بـــه این تقدیر راضی شیم/کنار هـــم نباشیم و دوتـا خط موازی شیم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: