مدار عشق

شعرای آفتابی بخون
آوازه خون ِ بی سحر
از شب رها کن خودتو
از روشنی اسمی ببر
عادت نکن که سایه ها
چتر ترانه هات بشه
شب میتونه نگاهتو
چراغ ِ خاموش بکشه
آوازه خون ِ شهر ِ من
رها شو از زنجیر ِ شب
بذار که غرق ِ نور شه
با شعر ِ تو تصویر ِ شب
آوازه خون با من بخون
از شعر ِ آفتاب و جنون
مدار ِ عشق و رج بزن
توی مسیر روشن بمون
.
.
.
صدها هزار ترانه از
گریه ی ما سر می رسه
نوار غزه خون شده
ترانه باز دلواپسه
ببین که کودکای شهر
بدون تقصیر جون میدن
بی سر پناه و بی نقاب
دارن به دنیا خون میدن
آوازه خون ِ بی خبر
تو هم یه بار درد و بچش
پاشو تو سنگر پا بذار
به شب بگو که دست بکش
آوازه خون با من بخون
حق ِ بشر آزادیه
سهم ِ تموم ِ شهرها
عطر ِ گلای شادیه
ترانه سرا : یوسف ملکی

ترانه ای برای حال و روز غزه ی خونین

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/85294کپی شد!
816
۱۸