( قانون مون قصاص..قبل از جنایته )

یک عمره کارمون..تنها اطاعته /// هر روز صد گناه..هر شب عبادته
با هر رذالتی .. آروم وسر بزیر /// تن داده ایم وبعد ..گفتیم قسمته
اینجا زمینه و ما بنده های خوب /// (قانون مون قصاص،قبل از جنایته)
لبخند میزنیم…اما تو مشتمون /// پنهونه خنجری..از خشم و نفرته
دنیای ما عجیب . دنیای ظالمیست /// رو پشت هر کسی زخم از رفاقته
آلوده ایم اگه . . با صد گناه و ننگ /// پاکی به چشممون (غسل جنابته)
با گرگها بگو ..تا حمله ور شوند /// چوپان ما هنوز ..تو خواب غفلته
سر کرده ایم ما عمری به زیر برف /// حتی سکوتمون (رنگ خیانته)
حالا که آسمون ..جنس قفس شده /// پرواز هم خودش نوعی اسارته

ای ماهه ماه من..رفتی سفر چرا؟ /// شبهای بی تو آاه..کابوسه ظلمته
من موندم و شب و چشمای خیس و تر /// چشمی که حسرتش یک خواب راحته
خواستم تموم بشه..اما نشد ..چه بد /// عشقت توو خون مه..چاره ش (حجامته)
این زندگی که نیست این (زنده بودنه ) /// تکرار این عذاب تا بی نهایته
وقتی دلت گرفت ..قلبت شکست و مرد /// دنیا قشنگ نیست..(دنیا کثافته)

(۱۳۹۱/۱۲/۸) عباس مقدم

957
۵۷