داعش !

دنیا پر از کوفی شده مولا
اینجا به چاه هم اعتمادی نیس
تو سینه ی این مردم کافر
حتی به قران اعتقادی نیست

عصر جهالت شده این دوران
بازم یه عده راهو کج میرن
تو خون ِشیعه غسل میگیرن
باپای شیطان سمت حج میرن

باز ابن ملجم های امروزی
توو صف اول پشت محرابن
قومی پر از کینه که انگاری
پس مانده های جنگ احزابن

شمشیر تیز ِ این تعصب ها
فرق سر ِدین و هدف داره
شیعه و سنی همه یکسانن
اسلام از این تفرقه بیزاره

دنیا برای رفع این کینه
رمزی به اسم یا علی میخواد
یک منجی ازاولاد پیغمبر
ازنسل عدل حیدری میخواد

… این کار قراره همین ماه رمضان اجرا بشه ..

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/84735کپی شد!
1164
۲۴