زیبا

زیباست از تو گفتن             با غنچه‌ها شکفتن

با هرچه شور و غوغا            راز نهفته گفتن

زیباست از تو خواندن        مِـهرت به دل نشاندن

با کهکشانی ازعشق          دل را به تب رساندن

زیباست این ترانه             عطرت درون خانه

شعر طلوع خورشید              هر گریۀ شبانه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/843کپی شد!
1124
۱۶