ترانه ی نمیشه

نمیشه

همیشه یکی جز من بود / اونی که تو خیالت موند
منو از یاد می بردی / بگو چی توی گوشت خوند
نمیدونم چرا اینقد / واسم هر لحظه یک خوابه
هنوز مبهوته چشماتم / دیگه رو من نمی تابه

(نمیشه ، سخته میدونم / دوباره غرقِ رویاشم
نمیشه، خیلی دلتنگم / چجوری باز تنهاشم) ۲

تموم شد آرزوم انگار /چه رویایی با تو داشتم
نمیشه باورم نیستی / چه احساسی باتو کاشتم
نمیدونم چرا اینقد / همش از زندگی سیرم
هنوز مبهوته چشماتم / از این روزام…،دلگیرم

(نمیشه ، سخته میدونم / دوباره غرقِ رویاشم
نمیشه، خیلی دلتنگم / چجوری باز تنهاشم) ۲

594
۱۶