عیدی من چی شد؟

عیدی من چی شد؟
هفت سین ما کجاست؟
هر سال بی خدا…
امسال کی خداست؟
امسال کی برام
قرآن وا کنه ؟…
بی آرزو شدم
چی رو دعا کنه؟
تقویم سال پیش
هر روز خط خطی
تعطیل شو زمین
ای سال لعنتی..
عیدای بی تورو
تحریم میکنم..
شکل شبایی که
قهریم میکنم!

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/83837کپی شد!
932
۲۲