از خودمم بدم میاد

تو هم یکی ,تو هم یکی,توهم یکی مث همه

بگو اگه اشکای من برای تو یه مرهمه

رو زخم من نمک بزن ,هرچی دلت می خوادبگو

بگو اگه سبک می شی ,بازم بگو اگه کمه

من تو خودم نمی شکنم ,برام دیگه یه عادته

این دل تاول زده و چشمایی که پر از نمه

نه ,دیگه فرقی نداره اگه شبیه جاده ای

جاده ای که خط خطی و صافه و پر پیچ و خمه

فقط می خوام اینو بگم :از خودمم بدم میاد

همیشه توی زندگیم یه دلخوشی ,کلی غمه

https://www.academytaraneh.com/8341کپی شد!
1242
۱۱