خوشبختی

تو باشی تو همین جوری کنارم،من این روزای خوشبختی رو دارم
نمیدونی چقد واسم عزیزی،مگه میشه واسه تو کم بذارم

ببین چقد این حسو از تو دارم،من عاشقه همین خونسردیاتم
من از نگاه گرم عاشقانت،فهمیدم که تا آخرش باهاتم

تب قصه همین عشقه که درما،جوونه کرده و همش بهاره
مگه میشه که احساسه قشنگت،واسم خاطره ای بجا نذاره

شبا تو رو به آسمونا میدم،تو تک ستاره ی منی که اینجاست
وقتی تنگه دله من از نگاهت،نگام خیره به روی آسموناست

سپیده دم از گونه های شادت،میفهمم حتی خوابتم قشنگه
اگه توو خوابه من نباشی هردم،می بینی همیشه دلم چه تنگه

۲۴ آذر ۱۳۹۲

https://www.academytaraneh.com/83207کپی شد!
1009
۳۵