عشق و صبوری

مگه بهترین نبودم
مگه نازنین نبودم
مگه تو نبودی میگفتی
تو نبودی من نبودم
مگه عاشقت نبودم
مگه عشق تو نبودم
مگه بهترین غزلهارو
برای تو نسرودم

چطوری شده که رفتی
چرا هیچی بم نگفتی
نکنه میون عاشقها
دل به عشق دیگه دوختی
انگاری راستکی رفتی
انگاری منو فروختی
مراقب باش تورو جدت
نبینم که روزی سوختی

تو برو خب به سلامت
من هم اینجام پر حسرت
پر احساسمو و تردید
رفتنت نمیشه عادت
مشکی می پوشم به حسرت
ختم قلبم و علاقه ات
تو که خوش باشی عزیزم
قلب من میگیره راحت

منم و خدای خوبی
منم و عشق دروغی
منم و بغض حضوری
منم و حسرت و دوری
منم و گریه و شوری
منم و خنده زوری
منم و داغ نگفته
منم و عشق و صبوری
۱۶-۱۲-۹۲. ۲۳:۱۹

منبع: www.chelchela.blog.ir

از این نویسنده بیشتر بخوانید: