تورو هنوز نشناختم…………….

با سلام

دوباره برگشتم با یک ترانه قدیمی

تو تک تک ثانیه ها / من تو رو پیدا کردم

بینِ عقربه ی ساعت / من مشت تو رو وا کردم

تو همون جوری بودی که /من فکرشو کرده بودم

واسه رسیدن به تو که/ بدجور گریه کرده بودم

توکه بودی پاک و قدیس /ولی واسه دستام یه سد

همین رو بگم میخوامت/ بیشتر عقلم نمیده قد

*******************************

طراوت نگاه تو/ مث گلاغای باغا

موهای تو که سیاهن/ رنگ پر کلاغا

تو یه روز آرزوم بودی/گفتی شریکم میشی

خوابش نمی دیدم که/ بخوای حریفم بشی

**********************************

شدم زمنگیر عشقت/ واسم بودی ماه پیشونی

از روزی که عاشق شدم/ روزام میره با پریشونی

توکه واسم آهنگ بودی/ توی موسیقی نت سُل

باید ما یه روز می ساختیم/ با دستامون واسه هم پُل

اما حیف نشد،بشیم ما/ از همدیگه شدیم جدا

ازوقتی رفتی از خونه/سر به سجده س ،پیش خدا

*******************************

طراوت نگاه تو/ مث گلاغای باغا

موهای تو که سیاهن/ رنگ پر کلاغا

تو یه روز آرزوم بودی/گفتی شریکم میشی

خوابش نمی دیدم که/ بخوای حریفم بشی

**********************************

https://www.academytaraneh.com/83095کپی شد!
1172
۸