حسّ هفتم

حسّ هفتم

.

تو بهترین بودی
.
تمام ِ من بودی
.
نگو که شب دیره
.
نرو به این زودی
.
…..
.
تنت پناهم بود
.
تب نگاهم بود
.
ستاره یعنی تو
.
ستاره ماهم بود
.
چمدوون ِ نیمه بسته ت خیس از اشکای منه
.
بین رفتن و نرفتن داره دل دل میزنه
.
جاده ها بدون من تاریک و پر خطر می شن
.
قَسمت میدم نرو ، به مرگ تو به جون من
.
..
.
ببخش اگه گاهی،
.
هواتو بدکردم
.
مسیر رویاتو
.
ندیده سد کردم
.
حواس من پرته
.
تو آخرین حسی
.
تو غرق احساسی
.
تو هفتمین حسی
.
…..
.
نمی خوام پنجره ها ، دیوارای سنگی بشن
.
نمی خوام ستاره ها اسیر دلتنگی بشن
.
ساقه های دست تو ، اصالت بنفشه هاست
.
نمی خوام بنفشه ها ، دچار بی رنگی بشن
.
رها ..

از این نویسنده بیشتر بخوانید: