جدایی

چه وابسته ام، چقد محکمی..
داری رویامو از سر می بری..

با این حال و روزم جدایی کشیدم..
نه از تو نه از من صدایی شنیدم..

چه آسون بریدی، چه ساده چقد زود..
مگه سهمم از عشق تو دنیا همین بود..

بیا تا ببینی حال من ناخوشه..
تو و خاطراتت منو می کشه..

منو تو سپردی به دستای باد..
نگو خاطراتت به یادم نیاد..

همه جا و هر روز که حرف از تو بوده..
تقلای قلبم به سمت تو بوده..

بگو بعد مرگم دلت با منه..
بازم این جدایی روحمو میشکنه..

از این نویسنده بیشتر بخوانید: