متا!

نمیتونم از فکر تو دور شم
برم غرق تو فکر غیرِ تو شم
برم با یکی غیر تو باشم و
کمی دور از فکر و ذکرِ تو شم

همش کارم اینِ که با فکر تو
بشینم یکم شاد و سرحال شم
تو اون لحظه هایی که نا راحتم
فقط با خیالِ تو نرمال شم

درس(ت) مثل معتاد بی عاریم
که تو نعشگی فکر و ذکرش متاس(ت)
فقط داره دمبال اون میره و
نمیدونه اون مال کی و کجاس(ت)

متایِ منم خنده هایِ توئه
برایِ همینم به دمبالتم
ولی چون که نیستی و پیدات نیس(ت)
به عشقت فقط غرق خیالتم

فروردین۹۳

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/82681کپی شد!
903
۱۱