شاید

به روزای پر از بی تو
دارم هی مشت میکوبم
دروغ میگم به عکست تا
میگی خوبی میگم خوبم
بدون تو توو این خونه
پریشونم یه اوارم
به جای شونه هات هر شب
به دیوار سر رو میزارم
هنوز انقد تو اینجایی
که از یاد خودم میرم
برای موندن یادت
دارم هر لحظه میمیرم
تمام من تویی حالا
دیگه این من که من نیستم
منو گم کردی توو چشمات
جدا شد روحم از جسمم
یه روزی از همین روزا
سکوتت میشه فریادم
شاید یک روز ازین روزا
به مردن جون و پس دادم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: