بی تو

به تو گفتم که دلم تنگه برات
همه شب گریم سر میدم برات
به تو دلبستم و هر جایی برم
توی مغزَم فقط تُن صدات

بی تو هر شب اینم، گم شده تو دنیا
همه چیزم ماتم، غرق توی غم ها
دم به دم تنهایی، بی کس و سامونی
همه جا غم باد و، توی غم زندونی

به تو گفتم که دلم تنگه برات
همه شب گریم سر میدم برات
به تو دلبستم و هر جایی برم
توی مغزَم فقط تُن صدات

بی تو روزم با شب، هر دوشون زندونه
دلم از فرط غم، توی حبس میمونه
وضع و حالم اینه، غم و ماتم هر شب
همه شب بیدار و، هزیونی بر لب

فروردین۹۳

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/82456کپی شد!
1110
۱۴