خونه بی تو

بدون این خونه بی تو دیگه پناه من نیست
این همه غصه وغم نه دیگه گناه من نیست

دست وپاهام هی می لرزه سخته دیگه تو نباشی
به روی زخمای کهنم باز می خوای نمک بپاشی

خونه خالی شده بی تو منم بدجوری کلافم
می خوام از خیال چشمات باز برات رویا ببافم

صدای خنده هات داره توخونمون باز میشه تکرار
من واسه خنده هات میمردم شاهدن این درودیوار

توی خونه نیستی اما خاطره هات می مونن
کاش بدونی این درودیوار بازدارن ازتومی خونن

می دونم دیگه نمی یای اما کاش طاقت بیارم
کاشکی برگردی دوباره بی تو از دنیا بیزارم

اگه دیگه برنگردی از غمت دیوونه میشم
خوب من خدانگهدار بعدتو بی خونه میشم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: