یادمه.یادم نمیره

یادمه یادتو منو کشوند…………………….به جایی که هردومون بچه بودیم.
گم میشدیم تو خاطره ها………………جایی که زیر بارون اما تشنه بودیم.

یادمه.یاد تو منو رسوند………………………..به جایی که انگار بیرااهه بود.
همه جا رنگ و وارنگ ……………………….جایی که شبیه بال پروانه بود.

سکوت از من فراری و…………………………دنیا برامون اسباب بازی بود.
ستاره ها میرقصیذندو…………………………….زمین با زمان همبازی بود.

یادمه صدای خندت…………………………………..مترسک و از جا پروند.
اون شد شکل قاصدک……………………………..رفت و قانون و شکوند.

یادمه…یادم نمیره.

وقتی که حسی غریب نبود…………………تو روزهایی که برفی میشد.
چشامون از خنده خیس بود………………..حتی بی اونکه حرفی میشد.

هنوز فکر دیدن اون روزام……………….روزهایی که ارامش حسرت نبود.
هنوز دنیایی رو میخوام که ……………………عشق معنیش غربت نبود.

هنوز فکر شبهای گرمم…………….شبایی که کسی گم شده نداشت.
سهم ما کم نبود از هم………….شبایی که مهتاب سهمی کم نزاشت.

یادمه..یادم نمیره..

من و تو کنار هم بودیم………..باحسی که جایی شبیهش نبود.
من و تو اغوشی بودیم ……….که توی هیچ اینه ای قرینش نبود.

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/82122کپی شد!
941
۱۲