مدارا

با من مدارا کن یه کم با زندگیم بازی نکن
یا آرزو کن مرگمو یا پشتمو خالی نکن
هرجای این دنیا بری درگیر تصویر توام
از من نخواه ترکت کنم وقتی که درگیر توام

فکر کن چه جوری روزمو بی تو دارم شب می کنم
تو سرد میشی با دلم من واسه تو تب می کنم
هرچی که بین ما گذشت فکرش همیشه با منه
وقتی نباشی نبض من هی نامنظم می زنه

هرگز نمیدونم چقد باید تلف شم بعد تو
یا چی می آره به سرم دوری بیش از حد تو
پیشم نمونی راهمو بد میرم و گم می کنم
وقتی فقط آیندمو با تو تجسم می کنم

فکر کن چه جوری روزمو بی تو دارم شب می کنم
تو سرد میشی با دلم من واسه تو تب می کنم
هرچی که بین ما گذشت فکرش همیشه با منه
وقتی نباشی نبض من هی نامنظم می زنه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: