برگرد

دلم میگیره از دوریت
بیا برگرد به این خونه
نزار این فاصله بازم
بشه کابوس این لونه
همش تکرار بعدزتو
شبا روزاو فرداها
پرم از یاس و نومیدی
دیگه خستم ازین روزا
چرا لج میکنی با من
منی که عاشقت بودم
منی که کل دنیارو
به لبخندت نمی دادم
بگو میخوام بدونم که
چرا اینطور بدی با من
چرا همواره تو فکری
چرا هی میگی از رفتن
چرا میخوای بری بی من
به دنبال چی میگردی
نگرد دنبال چیزی که
به اسونی رها کردی
درست شاید همون جایی
که حس کردی دلت اونجاست
دلت راضی نشه بازم
ببینی اخر دنیاست
درست فک کن به این بازی
به کم هیچوقت نشو راضی
که روزی باز بیای اینجا
بگی باختم به این دنیا

از این نویسنده بیشتر بخوانید: