واسه تو رفتنت خوبه

واسه تو رفتنت خوبه ،واسه من مرگِ تدریجی
تو رَفتی اما باز هرشب ،تو رویاهام تو می پیچی
تو دل کندی ولی من باز ،تو این آشفتگی گیرم
تو رو می خوامُ هر لحظه ،با این دلتنگی می میرم

((نمی دونم ،نمی فهمم ،شاید این رسم تقدیره
یه روز از راه میاد عشقت ،یه روزِ دیگه ای میره
یه روز دنیاشُ با دنیات تو یک گردونه میزاره
یه روز جوری جدا میشه ،که انگار از تو بیزاره))

تو رَفتیُ ولی اِنگار ،یه چیزی رو نَسَنجیدی
من عاشق بودم اما تو ،اینُ هیچ وقت نفهمیدی
ندونستی که بعد از تو ،چِقَد از زندگی دورم
چِقَد با گریه می خوابم ،چِقَد تنهامُ مجبورم

((نمی دونم ،نمی فهمم ،شاید این رسم تقدیره
یه روز از راه میاد عشقت ،یه روزِ دیگه ای میره
یه روز دنیاشُ با دنیات تو یک گردونه میزاره
یه روز جوری جدا میشه ،که انگار از تو بیزاره))

https://www.academytaraneh.com/81623کپی شد!
1263
۲۰