بخند

بخند که با خندیدنت صدای من تازه میشه
عشق ِ میون ِ دلمون تازه هم اندازه میشه
بخند که با خندیدنت قناریا جون بگیرن
از دستای عاشق ِ من بازم بیان دون بگیرن
وقتی میخندی تو واسم… خدا رو پیشم میبینم
دس به دعا رو به خدا کنارت آروم میشینم
یه حس ِ تازگی میاد دوباره توی زندگی
با تو چه شیرینه صدام صدای خوب ِ بندگی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/81536کپی شد!
1207
۲۳