ارتفاع پست

اون زن که چشماشو بهت داده
اونی که روحش توی دستاته
وقتی کنارت هست،یعنی که
تا اخرش خوشبختی همراته
اون تا همین دیشب عزیزم بود
تا لحظه ای که بله رو دادش
تو این نبرد بردی و بازندم
برگ برنده دستت افتادش
اون بوسه هاش طعم عسل میده
بارون میاد،گریش که میگیره
شاید فقط مال توئه اما
هر روز یه دنیا پاش میمیره
من موج منفی میشم اما تو
انباری از باروت احساسی
یادت نره کی پات میشینه
کی رو وجودت میشه وسواسی
هر شب تو با اون اوج میگیری
من مقصدم تا سقف این خونس
جفت بالمو قیچی زدم دیشب
شاید بگی این بچه دیوونس
لبخندش از حالا برای تو
من راضی ام وقتی که خوشبخته
اون با صدای عشق میخوابه
اینجا یکی با گریه همتخته

"حمیدرضا زرگران پور"

https://www.academytaraneh.com/81258کپی شد!
700
۱۴