لیلی در باران

یه حس عاشقانه ، چند تا لیوان خالی
نگاه پر غم من به استکان چایی
یه دل شبیه مجنون ، یه دل بدون قانون
ترانه بی ترانه ، شب های بی ستاره
به احترام لیلی زدم به زیر بارون
زدم به بید مجنون ، زدم به رود کارون
ماه بانو داشت میومد ، گربه میو میو کرد !!!
ماه بانو زیر بارون خیس نشه گونه هاتون
جا نمونه فرشته از جشن گریه هامون
لیلی کجاست میدونی ؟
لیلی ماه پیشونی !
دلیل گریه هام و اگر دیدی میتونی بهش بگی یه جوری
دوسش دارم چه جوری …

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/81167کپی شد!
825
۹