نمی خوام دیگه برگردی

نمی خوام باز پشیمون شم بگم برگرد گذشتم من/نمی خوام تا بفهمی تو نفس بودی برای من/نمی خوام یاد اون روزا دلم رو باز بلرزونه/ببینم اشک چشماتو گناهت رو بپوشونه/نمی خوام فرصتی دیگه بدم تا که تو برگردی/بگیری دستامو این بار بگی بی من تو میمردی/نمی خوام باشی اینجا تو نمی خوام یادتم باشه/نمی خوام حتی چشماتم یه لحظه روبروم باشه/نمی خوام دیگه برگردی دلم از دست تو خونه /دلم با یاد اون روزا چقد غمگین می خونه.

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/81024کپی شد!
1355
۴