فقط باش

باتو قدم زدن کنار ساحل
کفر منو صد برابر میکنه
بودن تو غم هامو پس میزنه
نبودنت چشمامو تر میکنه
***
شاکی میشه وقتی که میپرستم
چشماتو جای کعبه و مدینه
بوسه زدن بجای مهر به لبهات
وقتی که اسم تو شهادتینه
***
باش بزار دنیا بدون که من
عاشق عاشق نگات بودنم
باش بزار زندگی معنا بده
باش که بوی تو بده پیرهنم
***
غزل بخون اذان عاشقی باش
اقتدا به لب تو شده کارم
دست منو بگیر کنار ساحل
به غیر تو توکلی ندارم.

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/80512کپی شد!
1034
۱۰