باورنمی کنم

به یاد عشقی که دراوج ناباوری تنهام گذاشت…

هرجوری میشدباورت کردم
اما توازاحساس من دوری
من پای این حس جونمو دادم
اما تو بی اندازه مغروری

نفس کشیدم تو هوای تو
خواستم که باعشق تودریاشم
من لحظه هامو باتوپرکردم
باورنمی کردم که تنها شم

بارفتنت روزاموشب کردی
بی تو…دلم اروم نمیگیره
مردی که ترکش کردی یک عمر(ه)
بی وقفه با یاد تو درگیره

ازساحل چشمای تو دورم
تو قلب من طوفانی از درده
هرشب یه حسی تودلم میگه
اونی که رفته برنمیگرده

این اخرین بارکه میخونم
ازخطرات تلخوشیرینم
رفتی ولی من عاشقت موندم
با اینکه چشماتو نمیبینم

خیلی وقتا از پنجره به بیرون نگاه میکنم اونومیبینم که بهم میخنده …

https://www.academytaraneh.com/80368کپی شد!
1351
۱۸