سرگیجه

به نام خدا
سلام
این کار رو تقدیم میکنم به اونایی ک این روزا حالشون خرابه و جز خدا هیچکیو ندارند

یه مدت میشه حالم رو به راه نیس
یه چندوقت میشه که سرگیجه دارم

حواسم پرتِ دردامه خدایا
دارم دنیامو تنها جامیذارم

دیگه بسمه هرچی که کشیدم
تاکی باید بسوزم و بسازم

یه عمر کارم شده دعا و خواهش
تاکی باید به این دنیا ببازم

جوونیهامو پیر کردی یه عمری
اهای دنیا ببین با من چه کردی

منو از من گرفتی خیلی ساده
خبر داری رو دوشم کوه دردی

دارم میرم دلم آروم بگیره
واسم هیچی مهم نیس دیگه خستم

بریدم آخر خطو رسیدم
یه عمره بارو بندیلمو بستم

https://www.academytaraneh.com/80253کپی شد!
1598
۶۴